บริการ

ข้อมูลดี ๆ สำหรับคนไทย : หนังสือ E-Book เรื่อง “เฉิงตู อยู่(YOU) ต้องรอด”

หนังสือE-Book เรื่อง“เฉิงตู อยู่(YOU) ต้องรอด” ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาไทยที่มาฝึกปฏิบัติงานในนครเฉิงตูโดย นางสาวอรวรา ประสานคำไพบูลย์  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  กรุงเทพมหานคร นักศึกษาสหกิจศึกษาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สามารถสแกนคิวอาร์ดโค้ด และดาวน์โหลดอ่านฟรีได้ ที่นี่