ประกาศ/ข่าวสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศ : ประกาศ ผลประกวดเรียงความในหัวข้อ “ระลึกถึงในหลวง  รัชกาลที่ 9 ของไทย” News

ประกาศ/ข่าวสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศ : ประกาศ ผลประกวดเรียงความในหัวข้อ “ระลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 ของไทย”

 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้จัดประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ของไทย”  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บัดนี้ สกญ.ฯ ได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อข้างต้น ดังนี้

1. นางสาวหลี่ เคอ (李珂)                                              ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2. นางสาวเผิง หลี่เซี่ยน (彭莉倩)                                    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อนึ่ง เมื่อผู้ได้รับรางวัลฯ เดินทางกลับมาถึงนครเฉิงตูแล้ว จะเขียนบทความเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางไปประเทศไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกันทั่วหน้า

 

                                                                                                                    สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู