กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์แสดงสินค้าต่างประเทศภายในงาน Chinese New Year Shopping Festival in Sichuan ครั้งที่ 22  News

กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์แสดงสินค้าต่างประเทศภายในงาน Chinese New Year Shopping Festival in Sichuan ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และนางจิตนิภา หวังเชิดชูวงศ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครเฉิงตู ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์แสดงสินค้าต่างประเทศ ภายในงาน Chinese New Year Shopping Festival in Sichuan ครั้งที่ 22 ที่จัดขึ้นโดยกรมพาณิชย์มณฑลเสฉวน คณะกรรมการเศรษฐกิจและสารสนเทศ กรมการเกษตร           มณฑลเสฉวน สมาพันธ์อุตสาหกรรมและการค้า และสหกรณ์การค้ามณฑลเสฉวน ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติเซ็นจูรี่ นครเฉิงตู ในพิธีเปิดงานฯ ครั้งนี้ มีแขกผู้มีเกียรติทั้งฝ่ายจีนและต่างชาติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้รับเชิญขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานฯ ด้วยช่วงหนึ่งของสุนทรพจน์ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับงาน Chinese New Year Shopping Festival in Sichuan เป็นอย่างมาก นับตั้งแต่เปิดสำนักงานมาเป็นเวลา 13 ปีสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยทั้งภาครับและเอกชน ได้สับสนุนให้คณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเป็นประจำทุกปี และงานแสดงสินค้าแห่งนี้เป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์สินค้าจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในภูมิภาคจีนตะวันตกโดยเฉพาะตลาดผู้บริโภคชาวเสฉวนเป็นอย่างดียิ่ง 

Chinese New Year Shopping Festival in Sichuan มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นเทศกาล จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าก่อนวันตรุษจีนที่มีขนาดใหญ่แห่งภูมิภาคจีนตะวันตก เพื่อให้ผู้บริโภคท้องถิ่นมีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าสำหรับเตรียมการเฉลิมฉลองหรือไว้เป็นของขวัญในเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง ภายในงานฯ ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 8 ศูนย์แสดงสินค้า ประกอบด้วย สินค้าพื้นเมืองของแต่ละเมือง, สินค้าเกษตรแปรรูป, สุราและเครื่องดื่ม, เนื้อสัตว์และขนม, สินค้าเครื่องใช้ประจำวัน, เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, อาหาร และศูนย์แสดงสินค้าต่างประเทศ  

สำหรับศูนย์แสดงสินค้าต่างประเทศนั้น เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2561 มีพื้นที่จัดงานกว่า 11,400 ตารางเมตร                   มีผู้ประกอบการจาก 40 กว่าประเทศทั่วโลกจำนวนกว่า 380 ราย เข้าร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า ในส่วนของสินค้าไทย ในปีนี้หอการค้าไทย-จีนและบริษัท VEGA ของไทย ได้จัดกลุ่มผู้ประกอบการไทยจำนวนกว่า 50 ราย เพื่อเข้าร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า สินค้าที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ สินค้าสมุนไพร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าหัตถกรรม และเครื่องตกแต่งบ้าน เพื่อให้พี่น้องชาวเสฉวนได้ชม ชิม และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพของไทยไว้เป็นของขวัญสำหรับเทศกาลตรุษจีน

งานแสดงสินค้า Chinese New Year Shopping Festival in Sichuan นับเป็นเวทีในการแนะนำ/ประชาสัมพันธ์สินค้าจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในภูมิภาคจีนตะวันตก โดยเฉพาะตลาดผู้บริโภคชาวเสฉวน และยังเป็นโอกาส       ให้ผู้ประกอบการได้มาศึกษาตลาด/รสนิยมของผู้บริโภค ส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจ และการนำประสบการณ์ที่ได้จากการมาร่วมงานกลับไปพัฒนาสินค้าให้มีความ

โดดเด่น ถูกปาก ถูกตาและต้องใจผู้บริโภคในเสฉวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจัดเป็นอีกหนึ่งโอกาสและช่องทางที่ดีในการขยายตลาดสินค้าคุณภาพของไทยในจีน