กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : งานวันชาติ ปี2560 News

กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : งานวันชาติ ปี2560

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม The Ritz-Calron Hotel, Chengdu โดยมี นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เป็นประธานในงาน และมีนาย Cui Baohua, Vice Chairman of CPPCC Sichuan Committee เป็นผู้แทนมณฑลเสฉวน (เทียบเท่าระดับ รมช.) รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ได้แก่ นาย Hou Yiping, Vice Chairman of CPPCC Chengdu Committee กงสุลใหญ่และคณะกงสุลต่างประเทศ จำนวน 11 ประเทศ ผู้แทนรัฐบาลเมืองต่าง ๆ ของมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่ง และแขกจากวงการธุรกิจ วิชาการ ท่องเที่ยว สื่อมวลชน ชุมชนไทย เข้าร่วมรวมประมาณ 600 คน