กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร News

กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่วัดต้าสือนครเฉิงตู โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 349 คน/รูป ประกอบด้วย นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูเป็นประธานในพิธี พระสงฆ์จีน ข้าราชการ ประชาชนชาวไทย วิสาหกิจไทย/จีน มวลมิตรชาวจีน ที่อยู่ในมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่ง รวมทั้ง ชาวไทยที่เดินทางศึกษาดูงาน/ท่องเที่ยว

ผู้เข้าร่วมงานได้มาเตรียมพร้อมตั้งแต่เวลา 16.00 น. (เวลาท้องถิ่นจีนซึ่งเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ร่วมรับฟังการอ่านเรียงความของนักศึกษาชาวจีนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการแข่งขันประกวดเรียงความหัวข้อ “ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9” รวมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีจากประเทศไทย

การเข้าสู่พิธีอย่างเป็นทางการเริ่มด้วยกงสุลใหญ่ฯ ประธานในพิธีธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้องถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าอาวาสวัดต้าสือและพระสงฆ์รวม 9 รูป ประกอบพิธีสงฆ์ หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ถวายเครื่องปัจจัยไทยทาน  และเมื่อถึงเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ กงสุลใหญ่ฯ ได้จุดเทียนชนวนในหีบเพลิงพระราชทานและหยิบดอกไม้จันทน์ต่อเทียนชนวน วางในพานเพื่อเป็นการจุดไฟหลวงนำ และนำผู้เข้าร่วมพิธี ตั้งจิตอธิษฐานและถวายดอกไม้จันทน์เบื้องหน้า   พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้วางดอกไม้จันทน์ รวมทั้งสิ้น 340 ดอก

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปอย่างสมพระเกียรติด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้อง    ชาวไทยและหน่วยราชการไทยที่ตั้งอยู่ ณ นครเฉิงตู โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตอาสาที่สับเปลี่ยนกันมาช่วยเตรียมงานทั้งก่อนและหลังพิธี สะท้อนถึงความเทอดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และความรักสามัคคีของคนไทย แม้จะอยู่ต่างแดน