กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดสัมมนาแนะนำ “ลู่ทางการค้าและการลงทุนในมณฑลเสฉวน” ที่กรุงเทพฯ  News

กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดสัมมนาแนะนำ “ลู่ทางการค้าและการลงทุนในมณฑลเสฉวน” ที่กรุงเทพฯ

นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นำคณะวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนครเฉิงตู คณะกรรมการพาณิชย์นครเฉิงตู หน่วยงาน One Stop Service จดทะเบียนบริษัทต่างชาติ สำนักงานกักกันและตรวจสอบสินค้านำเข้า-ส่งออก มณฑลเสฉวน เป็นต้น เพื่อเข้าร่วมจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ลู่ทางการค้าและการลงทุนในมณฑลเสฉวน โอกาสและกฎระเบียบที่ผู้ประกอบการไทยควรทราบ” เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยและสื่อมวลชนหลายสำนักให้ความสนใจและเข้าร่วมงานจำนวน 165 ราย

ภายในงานสัมมนา ผู้ประกอบการไทยนอกจากจะได้รับข้อมูลตลาดเสฉวน ลู่ทางการค้า/การลงทุน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่างชาติ ระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และพฤติกรรมทั่วไปของผู้บริโภคในพื้นที่แล้วจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ยังได้เชิญผู้แทนบริษัทเอกชนไทยในมณฑลเสฉวน อาทิ ธนาคารกสิกรไทย สาขานครเฉิงตู บริษัท CP ประจำมณฑลเสฉวน บริษัท ECI-Metro ประจำมณฑลเสฉวน ผู้แทนสำนักงานกฏหมายในไทยและผู้แทนบริษัทโลจิสติกส์ เพื่อให้ข้อมูลทางด้านโอกาสและกลยุทธ์การบุกตลาดเสฉวน ตลอดจนร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในมณฑลเสฉวนและคำแนะนำอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยที่กำลังศึกษาและสนใจขยายกิจการสู่มณฑลเฉวนอีกด้วย

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวว่า “มณฑลเสฉวนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจีนตะวันตก ที่ในช่วง 4-5 ปีมานี้มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพลิกฝ่ามือ เป็นตลาดศักยภาพสูง มีผู้บริโภคขนาดใหญ่กว่า 90 ล้านคน กลุ่มผู้บริโภคมีกำลังซื้อ ชอบทดลองและเปิดรับสินค้าแปลกใหม่ ซึ่งสินค้าไทยหลายชนิดเป็นที่นิยมในหมู่ชาวจีนเสฉวน ซึ่งมองว่าตลาดนี้ยังมีโอกาสและพื้นที่สำหรับคนไทย/สินค้าไทยที่มีความพร้อมและเหมาะสม อีกทั้ง ไทยกับเสฉวนมีพื้นที่ใกล้กัน จึงทำให้การขนส่งสินค้าทำได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ปัจจุบัน มณฑลเสฉวนมีการเปิดเขตทดลองการค้าเสรีรองรับการค้าและการลงทุนจากต่างชาติ มีนโยบายสนับสนุนการค้าและการลงทุนที่เสรี ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสและช่องทางสำคัญสำหรับภาคธุรกิจและการค้าจากประเทศไทย”  

จากการสังเกตภายในงานสัมมนาฯ พบว่า ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงถาม-ตอบ ยิ่งเห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการ ซึ่งคำถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับระเบียบการนำเข้าสินค้า การจดทะเบียนบริษัท ขั้นตอนจดทะเบียน อย.ของอาหาร ตลอดจนกฏหมายและ   ข้อควรระวังในการร่วมมือทางธุรกิจกับชาวจีน เป็นต้น ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจตลาดเสฉวนอย่างรอบด้านมากขึ้น และจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจไม่มากก็น้อย รวมถึงจะนำมาซึ่งการเริ่มต้นและการต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยและมณฑลเสฉวนในด้านการค้าและการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้นำคณะผู้แทนฝ่ายจีนไปพบปะหารือกับหน่วยงานไทย ได้แก่ 1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2) สภาหอการค้าไทย-จีน และ 3) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อทำความรู้จักสร้างสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวน รวมถึง นำคณะฯ ศึกษาดูงานภาคเอกชนไทย ที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจด้านการแพทย์ และโอกาสในการร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างสองฝ่ายในอนาคต ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลสรุปของการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ได้ที่เว็บไซด์ www.thaiembassy.com/chengdu และ www.thaibizchina.com