กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : พิธีเปิดการประชุม UNWTO General Assembly ครั้งที่ 22 ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน News

กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : พิธีเปิดการประชุม UNWTO General Assembly ครั้งที่ 22 ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน

วันพุธที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 08.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนาย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และ นางมิ่งขวัญ ชิตพงษ์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม UNWTO General Assembly ครั้งที่ 22 อย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี High-Level Segment "Tourism and Sustainable Development Goals & Building Partnerships for Development: the Example of the Belt and Road Initiative" ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน