กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา   News

กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 08.50 – 09.45 น.สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ ที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ  (ชั้น12 อาคาร Fund International ถนน Hangkong นครเฉิงตู) โดยมีนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย  (1) ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมคู่สมรส และ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (2) หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครเฉิงตู ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครเฉิงตู ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครเฉิงตู ผู้จัดการบริษัทการบินไทย และ ข้าร่าชการ/เจ้าหน้าที่ของสำนักงานดังกล่าว และ (3) ผู้แทนภาคเอกชนและชาวไทยจากมหานครฉงชิ่งและนครเฉิงตู รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 คน

ในพิธีดังกล่าว กงสุลใหญ่ได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวนำคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำคำถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ นำผู้ร่วมงานยืนทำสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั้น ได้ลงนามในหนังสือถวายพระพรชัยมงคล สุดท้าย กงสุลใหญ่ได้นำผู้ร่วมงานร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นอกจากนี้ มีการจัดหนังสือลงนามถวายพระพรฯ โดยเปิดให้ลงนามตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างวันที่ 7 – 14 ส.ค. 2560 

ในวันเสาร์ ที่ 12 ส.ค. 2560 เวลา 10.45 - 12.00 น. กงสุลใหญ่ได้นำทีมประเทศไทย พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ครอบครัวมิตรชาวไทย และมิตรชาวจีนที่สนใจ รวม 25 คน เดินทางไปทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ วัดว่านเหนียน (วัดหมื่นปี) ซึ่งเป็นวัดสำคัญและเก่าแก่ที่สุดในเมืองเอ๋อเหมย ตั้งอยู่กลางเขาง้อไบ๊ วัดว่านเหนียน เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 944 ตรงกับสมัยราชวงศ์จิ้น ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง สุดท้ายในสมัยเสินจงฮ่องเต้ของราชวงศ์หมิงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดว่านเหนียน ซึ่งแปลว่า วัดหมื่นปี เพื่อถวายพระพรให้พระมารดามีพระชนมายุยืนนานเป็นหมื่นปี ตั้งแต่นั้นมาวัดว่านเหนียน ก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่ออีก ภายในวัดดังกล่าว ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง หนัก 62 ตัน อายุกว่า 1000 ปี ทั้งนี้ กงสุลใหญ่นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมสวดมนต์และทำสมาธิเพื่อถวายพระพร และร่วมกันถวายข้าวหอมมะลิ ปัจจัย และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

ต่อมาเวลา 14.00 – 15.30 น. กงสุลใหญ่ ได้นำทีมประเทศไทย เดินทางไปทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่วัดต้าฉานเยี่ยน เขาง้อไบ๊               ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเอ๋อเหมย ตั้งยู่ทางขึ้นเขาง้อไบ๊ ภายในประดิษฐานวิหาร 4 พุทธคีรีที่สำคัญของประเทศจีน  อีกทั้งประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมพันมือ  นอกจากนี้ ท่านเจ้าอาวาสหย่งโซ่ว ซึ่งเป็นพระที่อาวุโสที่สุดและเป็นเจ้าอาวาสดูแลวัดทุกวัดในเมืองและเขาง้อไบ๊ก็จำวัด ณ วัดดังกล่าว และคณะฯ ร่วมกันถวายข้าวหอมมะลิ ปัจจัย และเครื่องไทยธรรมแด่เจ้าอาวาส