กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : ประกาศรับสมัครบริษัทจัดซื้อระบบอินเตอร์เน็ต Leased Line พร้อมอุปกรณ์ ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู News

กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : ประกาศรับสมัครบริษัทจัดซื้อระบบอินเตอร์เน็ต Leased Line พร้อมอุปกรณ์ ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู