กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : สถานกงสุลใหญ่ฯ หารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา News

กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : สถานกงสุลใหญ่ฯ หารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นายเฉิง หย่งเต๋อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่ สิรินธร เข้าพบหารือนางสาววรมน สินสุวรรณ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาไทยที่โรงเรียนเหมียนหยางฯ นอกจากนี้โรงเรียน
เหมียนหยางฯ มีโครงการจะพาคณะครูและนักเรียนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่โรงเรียนจิตรลดาในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 
โรงเรียนเหมียนหยางฯ เป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการสร้างโรงเรียน หลังจากเมืองเหมียนหยางประสบภัยแผ่นดินไหวในปี 2551 และมีความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนจิตรลดามาโดยตลอด ในปี 2562 นี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูได้มอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่โรงเรียนเหมียนหยางฯ จำนวน 100,000 บาทด้วย