กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้ไทย ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส มหานครฉงชิ่ง  News

กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้ไทย ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส มหานครฉงชิ่ง

            รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้ไทย ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส มหานครฉงชิ่ง

             เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับงานเทศกาลผลไม้ไทย ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส มหานครฉงชิ่ง ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเฉิงตู ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และห้างสรรพสินค้าโลตัส มหานครฉงชิ่ง เพื่อให้ชาวมหานครฉงชิ่งและมณฑลใกล้เคียงได้บริโภคผลไม้สดอร่อย รวมทั้งส่งเสริมผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยได้รับความสนใจจากชาวจีนในมหานครฉงชิ่งจำนวนมาก

            เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.จุฑาภรณ์ เฟิลแคร์ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวว่า ไทยและจีนมีประวัติมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยาวนาน ภายหลังจากที่รัฐบาลจีนดำเนินนโยบาย One Belt One Road ส่งผลให้เกิดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ไทยเป็นประเทศ   ที่ส่งออกผลไม้และสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก ขณะที่จีนก็เป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับต้นของไทย โดยมหานคร   ฉงชิ่งได้พัฒนากลายเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าที่สำคัญของไทยในภูมิภาคจีนตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ    อย่างยิ่ง “ผลไม้ไทย” โดยในปี 2561 มูลค่าการค้าระหว่างไทย-มหานครฉงชิ่งสูงถึง 15,300 ล้านหยวน และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2019                                

            ภายในงานมีการแสดงจากทีมนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นนักศึกษาไทยในมหานครฉงชิ่ง การแสดงตีกลองร่วมสมัยของจีน และการแสดงเชิดสิงโต และมีการจำหน่ายผลไม้ไทย อาทิ ทุเรียน ชมพู มังคุด แก้วมังกร ซึ่งเป็นผลไม้ยอมนิยมของชาวจีน                                                                                                                          งานเทศกาลผลไม้ไทยจัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส ในมหานครฉงชิ่ง ทั้ง 3 สาขา ระหว่างวันที่ 18 – 25 มิถุนายน 2562 โดยมีกิจกรรมชิมผลไม้ฟรี และการจับฉลากลุ้นรางวัล  ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้าโลตัส เป็นห้างสรรพสินค้าไทยที่ดำเนินกิจการโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด Butterfly Thriving in Lotus ซึ่งมีความหมายว่า กิจการมีความเจริญรุ่งเรือง  ยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยมีสินค้าทั้งของจีนและสินค้านำเข้าจากประเทศไทยวางจำหน่าย โดยเฉพาะ สินค้าอาหาร เช่น ข้าวหอมมะลิ น้ำปลา กะปิ เครื่องแกงสำเร็จรูป และผลไม้ไทยหลากชนิด