กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : การถึงแก่กรรมของ นายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู  News

กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : การถึงแก่กรรมของ นายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

       นายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลหัวซี นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวเภาวัฒนาสุข และเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่  และมิตรชาวไทยและชาวจีน

      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้เปิดให้ลงนามแสดงความอาลัย ณ อาคารที่ทำการ ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. โดยมีผู้มาร่วมลงนามมากกว่า 100 หน่วยงาน ได้แก่ ชุมชนชนคนไทย กงสุลใหญ่ต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย โปแลนด์ สิงคโปร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากฝ่ายจีน ได้แก่ รองนายกเทศมนตรี นครเฉิงตู รัฐบาลมณฑลเสฉวน สำนักงานการต่างประเทศ (FAO) จากนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน เมืองเหมียนหยาง เมืองเผิงโจว เมืองหยีบิน เมืองตูเจียงเอี้ยน เขตชิงหยาง เขตซวงหลิว  เขตชิงไป่เจียง และภาคเอกชนของจีนที่เดินทางมาร่วมลงนามตลอดทั้งวัน

 ต่อมาในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เป็นเจ้าภาพประกอบพิธีฌาปนกิจกงสุลใหญ่ ณ สถานที่ฌาปนกิจ เฉิงตู โดยนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้มอบหมายให้นายวศิน ธรรมวาสี  อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วางหน้าหีบศพ และเป็นตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงาน โดยมีนายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี พร้อมด้วย นางจุฑาภรณ์ เฟิลแคร์ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ทีมประเทศไทย ภาคเอกชนไทย และชุมชนคนไทยเข้าร่วมงานด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ทั้งนี้ครอบครัวเภาวัฒนาสุขมีความประสงค์ที่จะนำอัฐิของกงสุลใหญ่กลับประเทศไทยเพื่อไปประกอบพิธีการทางศาสนาอีกครั้ง   

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และครอบครัวเภาวัฒนาสุข ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อความความอนุเคราะห์ของสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเสฉวน และสำนักงานการต่างประเทศนครเฉิงตู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และรู้สึกซาบซึ้งใจในความรัก ความอาลัยและกำลังใจที่ได้รับจากกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้สละเวลามาลงนามแสดงความไว้อาลัยและมาร่วมพิธีการฌาปนกิจกงสุลใหญ่วิทิต

       ทั้งนี้กงสุลใหญ่วิทิต เภาวัฒนาสุข ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตของประเทศไทยด้วยความขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และได้พยายามสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ จวบจนช่วงสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการอย่างเต็มที่ และเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเป็นมิตรต่อผู้อื่น การจากไปของท่านเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ ทีมประเทศไทย รวมทั้ง ครอบครัวเภาวัฒนาสุข ท่านจะเป็นความทรงจำของผู้ร่วมงานตลอดไป

********************************************************************