กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ News

กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัด‘งานเทศกาลมหาสงกรานต์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยซีหนาน มหานครฉงชิ่ง และมหาวิทยาลัยเฉิงตู นครเฉิงตู
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัด‘งานเทศกาลมหาสงกรานต์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยซีหนาน มหานครฉงชิ่ง และมหาวิทยาลัยเฉิงตู นครเฉิงตู New
  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 นายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยนางสาวพิชชาภรณ์ หลิวเจริญ กงสุล (ฝ่ายกงสุลและการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฝ่ายกงสุล ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงาน “สงกรานต์งานวัด เฟสติว้าว ครั้งที่14” ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน มหานครฉงชิ่ง โดยมีนายหลิว เหมิ่ง รองคณบดี คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยซีหนาน ได้ให้การต้อนรับ และได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงาน “ประเพณีสงกรานต์ มณฑลเสฉวน ครั้งที่ 2” ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู ในวันที่ 12 เมษายน 2562 โดยมีนางเผิง เสี่ยวหลิน รองคณบดี มหาวิทยาลัยเฉิงตู และศาสตราจารย์ชะภิพร เกียรติคชาธาร หัวหน้าศูนย์ประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู ให้การต้อนรับ
  19 เม.ย. 2562
 • รองผู้อำนวยการกองตรวจคนเข้าเมืองและคณะ เยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
  รองผู้อำนวยการกองตรวจคนเข้าเมืองและคณะ เยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. นายหยาง เทียนหมิง รองผู้อำนวยการ กองตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนครเฉิงตู และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมเชิญชวนตำรวจและตำรวจดับเพลิงไทยเข้าร่วมงานกีฬาสีตำรวจและตำรวจดับเพลิงโลกครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้น ณ นครเฉิงตู ระหว่างวันที่ 8 – 18 สิงหาคม 2562
  18 ก.พ. 2562
 • รองอธิบดีกรมพาณิชย์ มณฑลเสฉวน เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่
  รองอธิบดีกรมพาณิชย์ มณฑลเสฉวน เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่
  เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2562 นางหวัง เหวยจิ้น (Ms. Wang Weijin) รองอธิบดีกรมพาณิชย์ มณฑลเสฉวน และคณะ รวมทั้งหมด 5 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เพื่อถือโอกาสแนะนำตัวและอวยพรปีใหม่ในโอกาสใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมกับ หารือความร่วมมือระหว่างไทยและมณฑลเสฉวนในช่วงปี 2562 นี้ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และ ผู้ช่วย ผอ. สคต. เฉิงตู / รักษาราชการแทน ผอ. สคต. เฉิงตู เข้าร่วมหารือ
  11 ก.พ. 2562
 • กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู หารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างไทยกับเมืองเหมียนหยาง พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียนเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่สิรินธรและ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บริษัทซีพี สาขาเหมียนหยาง
  กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู หารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างไทยกับเมืองเหมียนหยาง พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียนเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่สิรินธรและ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บริษัทซีพี สาขาเหมียนหยาง
  เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 10.30 น. นายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วย น.ส.พิชชาภรณ์ หลิวเจริญ กงสุล (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท้องถิ่น ได้เดินทางเข้าพบ (1) น.ส.ถัง ยุ่น รองประธานสมาคมมิตรภาพประชาชนระหว่างประเทศเมืองเหมียนหยาง (2) น.ส.จาง จิ่น รองผู้อำนวยการกองการศึกษาและกีฬาเมืองเหมียนหยาง (3) นายเติ้ง กาง ผู้อำนวยการกองการศึกษาและกีฬาเขตฝูเฉิง และ (4) นายเฉิง หย่งเต๋อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่สิรินธร เพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาไทย-เหมียนหยาง
  31 ม.ค. 2562
 • สินค้าออร์แกนิกสัญชาติไทยแท้ แบรนด์ “สุโข” พร้อมบุกตลาดเฉิงตู
  สินค้าออร์แกนิกสัญชาติไทยแท้ แบรนด์ “สุโข” พร้อมบุกตลาดเฉิงตู
  เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2562 ทีมผู้บริหารวัยรุ่นใหม่ไฟแรงทั้ง 4 จากบริษัท สุโข ไทย อินเตอร์คอร์ปอเรท จำกัด ซึ่งผลิตและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของไทย อาทิ ผลไม้แปรรูป เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง ได้เดินทาง มาเข้าเยี่ยมคารวะ นายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมแจ้งข่าวดีว่า สินค้าออร์แกนิกไทยแท้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สุโข (SUKHO)” หรือ ชื่อภาษาจีน “素可森活” พร้อมบุกตลาดเฉิงตูแล้ว
  30 ม.ค. 2562
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นำคณะนักธุรกิจเฉิงตูเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือและลู่ทางในการลงทุนในไทย ระหว่างวันที่ 15-21 ธ.ค. 2561
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นำคณะนักธุรกิจเฉิงตูเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือและลู่ทางในการลงทุนในไทย ระหว่างวันที่ 15-21 ธ.ค. 2561
  ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งสำหรับโครงการนำคณะนักธุรกิจเฉิงตูเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 – 21 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และรัฐบาลนครเฉิงตู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนของไทย และเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเฉิงตูได้มีโอกาสในการศึกษาลู่ทางการค้าและโอกาสการลงทุนในประเทศไทย ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหมายให้ นางจุฑาภรณ์ เฟิลแคร์ (กงสุลเศรษฐกิจ) นำคณะนักธุรกิจเฉิงตู เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นในการจัดตั้งธุรกิจต่างชาติในประเทศไทยนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนของไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งการลงพื้นที่ศึกษา/ดูงานบริษัทของไทยในกรุงเทพมหานคร และบริษัทผู้ผลิตของจีนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
  9 ม.ค. 2562
 • การผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยเสฉวน
  การผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยเสฉวน
  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 เวลา 15.00 น. นายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วย นางสาวพิชชาภรณ์ หลิวเจริญ กงสุล (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้เดินทางเข้าพบนายหลี่ เหยียนหรง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเสฉวน เพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาไทย-จีน
  3 ม.ค. 2562
 • กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน เขตเป่ยเป้ย มหานครฉงชิ่ง
  กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน เขตเป่ยเป้ย มหานครฉงชิ่ง
  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 น.ส. พิชชาภรณ์ หลิวเจริญ กงสุล และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจร ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน เขตเป่ยเป้ย มหานครฉงชิ่ง โดยมีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ที่มหานครฉงชิ่งเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน
  18 ธ.ค. 2561
 • งานวันชาติไทย ประจำปี 2561 ณ นครเฉิงตู
  งานวันชาติไทย ประจำปี 2561 ณ นครเฉิงตู
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้จัดงาน (1) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (2) วันชาติ และ (3) วันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรมแชงกรีลา นครเฉิงตู โดยมีนายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เป็นประธานในงาน และมีนายเฉิน ฟ่าง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมือง มณฑลเสฉวน เป็นผู้แทนมณฑลเสฉวน (เทียบเท่าระดับ รมช.) รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ได้แก่ นายสู จิ่วผิง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมือง นครเฉิงตู กงสุลใหญ่และคณะกงสุลต่างประเทศ จำนวน 11 ประเทศ ผู้แทนรัฐบาลเมืองต่าง ๆ ของมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่ง และแขกจากวงการธุรกิจ วิชาการ ท่องเที่ยว สื่อมวลชน และชาวไทย ประมาณ 500 คน เข้าร่วมงาน
  7 ธ.ค. 2561
 • กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และคณะฯ เยือนสำนักงานใหญ่บริษัท Chengdu Hong Qi Chain จำกัด
  กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และคณะฯ เยือนสำนักงานใหญ่บริษัท Chengdu Hong Qi Chain จำกัด
  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วย นางจุฑาภรณ์ เฟิลแคร์ (กงสุล ฝ่ายเศรษฐกิจ) นางสาววรรณงาม เผือนพิพัฒน์ (รองกงสุล ฝ่ายพาณิชย์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู (สคต.เฉิงตู) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู และเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปเยือนสำนักงานใหญ่บริษัท Chengdu Hong Qi Chain จำกัด และหารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทยและบริษัทฯ กับนางเฉา ฉือหรู (Mrs. Cao Shiru) เจ้าของบริษัทฯ
  28 พ.ย. 2561