ประกาศ : ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่  ณ นครเฉิงตู News

ประกาศ : ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

ไฟล์แนบ