ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : เปิดบริการแล้ว! แอพพลิเคชั่นสำหรับเช่ารถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ “หยูอีสิง” ในมหานครฉงชิ่ง Article

ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : เปิดบริการแล้ว! แอพพลิเคชั่นสำหรับเช่ารถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ “หยูอีสิง” ในมหานครฉงชิ่ง

เปิดบริการแล้ว! แอพพลิเคชั่นสำหรับเช่ารถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ “หยูอีสิง” ในมหานครฉงชิ่ง

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับแอพพลิเคชั่นใหม่ล่าสุดของมหานครฉงชิ่ง หยูอีสิง” (渝e行) ที่เปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรม Smart China Expo 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการผสมผสานสำหรับเทคโนโลยี IoT กับระบบการคมนาคมทางรถยนต์ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมของจีน

“หยูอีสิง” แอพพลิเคชั่นให้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะและค้นหาที่สถานีชาร์ไฟในมหานครฉงชิ่ง พัฒนาขึ้นโดยบริษัท State Grid Chongqing Electric Company ภายใต้คำแนะนำและแนวทางของรัฐบาลฉงชิ่ง ผนวกกับความร่วมมือจากบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทเช่ารถยนต์ และบริษัทพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ รวมกว่า 12 บริษัท อาทิ บริษัทฉางอัน บริษัทแพนด์ออโต้ บริษัทอีวีคาร์ด และบริษัทว่านหม่า เป็นต้น

ปัจจุบัน มหานครฉงชิ่งมีบริการแอพพลิเคชั่นสำหรับเช่ารถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 10 บริษัท แต่หากต้องการจะใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าจากต่างบริษัท จะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเพิ่ม ลงทะเบียนการใช้งานใหม่ และวางเงินมัดจำใหม่ทุกครั้ง ในขณะเดียวกันข้อมูลเกี่ยวกับสถานีชาร์จไฟฟ้าก็ไม่ได้ระบุไว้ในแอพพลิเคชั่นเช่ารถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าว จะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นสถานีชาร์จไฟฟ้าแยกออกไป

“หยูอีสิง” เข้ามาช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากของการใช้งาน ผ่านการเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นเดียว โดยลงทะเบียนเข้าใช้งานพร้อมวางเงินมัดจำแค่เพียงครั้งเดียว ก็สามารถใช้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าจากหลายบริษัทได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมตามการใช้งาน และยังค้นหาสถานีชาร์จไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ ๆ ได้อย่างง่ายดายมากขึ้น

แอพพลิเคชั่น “หยูอีสิง” นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ยังเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ประกอบการอีกด้วย กล่าวคือ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นดังกล่าว จะช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีในระบบการบริการ ทั้งยังลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของผู้ประกอบการ และแอพพลิเคชั่นได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น เนื่องจากสัมผัสได้ถึงความสะดวกสบายจากการใช้ จำนวนผู้ใช้บริการก็จะยิ่งมีมากขึ้นตามลำดับ ส่งผลให้ผู้ประกอบสร้างรายได้จากธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

สำหรับประเทศไทย แม้ว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะยังไม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย แต่ทางรัฐบาลไทยก็ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างระบบนิเวศรถยนต์ไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้รูปแบบและแนวคิดในการพัฒนาจากประเทศจีนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ และช่วยพัฒนาให้ระบบนิเวศรถยนต์ไฟฟ้าประเทศไทยเติบโตได้เร็วและพัฒนาได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ อาทิ นโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยการจ่ายเงินชดเชยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล หรือ นโยบายให้สิทธิพิเศษไม่จำกัดวันสำหรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า พื้นที่เฉพาะสำหรับจอดรถยนต์ไฟฟ้า รวมไปถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับเช่ารถยนต์ไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ให้แก่ผู้ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

 

 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

แหล่งที่มา www.cq.xinhuanet.com