ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : เขตเป่ยเป้ย ฉงชิ่ง ผุดโปรเจกต์ “แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวัยเกษียณ” Article

ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : เขตเป่ยเป้ย ฉงชิ่ง ผุดโปรเจกต์ “แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวัยเกษียณ”

เขตเป่ยเป้ย ฉงชิ่ง ผุดโปรเจกต์ “แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวัยเกษียณ”

รัฐบาลเขตเป่ยเป้ย ลงนามความร่วมมือกับคณะกรรมการวิจัยสิ่งก่อสร้างแห่งชาติจีน สมาคมการแพทย์แห่งชาติจีน และมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเฉิงตู ภายใต้โครงการก่อสร้างและพัฒนาตำบลจิ้งกวนเขตเป่ยเป้ย มหานครฉงชิ่งเพื่อตั้งเป็น “แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวัยเกษียณ” ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุวัยเกษียณที่ชื่นชอบการพักผ่อนภายใต้อากาศบริสุทธิ์สดชื่นและธรรมชาติที่สวยงามเพื่อฟื้นฟูสุขภาพอนามัย

เขตเป่ยเป้ย อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมหานครฉงชิ่ง ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ของมหานครฉงชิ่ง 12 ปีติดต่อกัน และมีชื่อเสียงในฐานะเมืองสาธารณสุข อีกทั้งเขตเป่ยเป้ยมีธรรมชาติที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลเขตเป่ยเป้ยเล็งเห็นว่า มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บำบัดสุขภาพ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงวัยเกษียณ โดยตั้งเป้าหมายว่า ภายใน 3 ปี โครงการดังกล่าว จะเสร็จสิ้นและเริ่มต้นเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ  

หน่วยงานทั้ง 4 แห่งที่ได้ลงนามร่วมกันข้างต้น จะแบ่งหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานโดยที่เขตเป่ยเป้ยได้กำหนดพื้นที่โครงการฯ ในตำบลจิ้งกวน ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม ทางด้านคณะกรรมการวิจัยสิ่งก่อสร้างแห่งชาติจีน จะคิดค้นแบบการก่อสร้างที่ผสมผสานทางวัฒนธรรมและการพักผ่อน เพื่อให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลายและได้สัมผัสกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบพื้นเมือง ในส่วนของสมาคมการแพทย์แห่งชาติจีนและมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเฉิงตู จะสนับสนุนทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือการแพทย์ และยาเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ

โครงการ “แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวัยเกษียณ” เป็นรูปแบบใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเขตเป่ยเป้ย โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบและความโดดเด่นของพื้นที่มาบูรณาการจนเกิดเป็นธุรกิจใหม่ที่ช่วยสร้างและกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและการบริการในพื้นที่ โดยเน้นกลุ่มผู้บริโภควัยเกษียณที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีกำลังบริโภคเป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีการขยายตัว  นอกจากนั้น เขตเป่ยเป้ย มหานครฉงชิ่ง จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นตัวเลือกพิเศษสำหรับการพักผ่อนและฟื้นฟูสุขภาพในช่วงชีวิตวัยเกษียณของชาวจีน

สำหรับไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีน โดดเด่นในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ในวัยเกษียณลำดับต้นของโลก ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน โดยเฉพาะวัยเกษียณก็กำลังให้ความสนใจที่จะไปท่องเที่ยว พักผ่อนและใช้ชีวิตวัยเกษียณที่ไทย ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยในด้านท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก และการบริการเพื่อสุขภาพ ควรที่จะพยายามรักษาคุณภาพของการบริการ และเสริมสร้างความแปลกใหม่ของการบริการ อาทิ เพิ่มเติมกิจกรรมนันทนาการหรือสปาบำบัดสุขภาพ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนกลุ่มนี้ ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต     

 

 

แหล่งที่มา  www.cq.cqnews.net