ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : เฉิงตูได้รับอนุมัติให้เป็น “เขตนำร่องธุรกิจอีคอมเมิรซ์แบบข้ามพรมแดนของจีนตะวันตก” Article

ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : เฉิงตูได้รับอนุมัติให้เป็น “เขตนำร่องธุรกิจอีคอมเมิรซ์แบบข้ามพรมแดนของจีนตะวันตก”

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจอีคอมเมิรซ์แบบข้ามพรมแดนในประเทศจีน หรือ Cross Border        E-Commerce:  CBEC ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคชาวจีน ซึ่งมีแพลตฟอร์มหลัก ๆ อาทิ tmall.com alibaba.com และ JD.com โดยที่ธุรกิจอีคอมเมิรซ์แบบข้ามพรมแดนเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงได้ออกมาตรการสนับสนุนการค้าออนไลน์ในจีนอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่  1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ของจีนได้อนุมัติให้ 5 เขตพื้นที่ ได้แก่ เฉิงตู  เหอเฝย ต้าเหลียน ชิงต่าว และซูโจว เป็นเขตนำร่องการค้าอีคอมเมิรซ์แบบข้ามพรมแดนอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้ารูปแบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง โดยสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ดีรองรับ มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบ  สร้างระบบ one stop service ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนติดต่อ/ตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศุลกากร สรรพากร และสำนักงานพาณิชย์และอุตสาหกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มบริการอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศผ่านทางออนไลน์      โดยลดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า อาทิ เครื่องสำอางค์ ของใช้สำหรับแม่และด็ก นมผง เครื่องมือทางการแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค (รวมไปถึงอาหารเพื่อสุขภาพ) เป็นต้น ช่วยให้ประหยัด เวลาการขนส่งจาก 15 วัน เหลือเพียง 7 วัน ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่มีคุณภาพได้ในราคาที่ถูกกว่าเดินทางไปซื้อด้วยตนเองในต่างประเทศ และเร็วขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ เขตนำร่องการค้าดังกล่าวเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561  

เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า หลังจากอนุมัติให้เขตทดลองการค้าเสรีซวงหลิว นครเฉิงตู เป็นเขต    นำร่องการค้าอีคอมเมิรซ์แบบข้ามพรมแดนของจีนตะวันตกอย่างเป็นทางการแล้ว จะพยายามผลักดันให้  เขตฯ เป็นศูนย์กลางของการค้าอีคอมเมิรซ์แบบข้ามพรมแดน รวมทั้งเป็นศูนย์รวมเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกออนไลน์และเครือข่ายธุรกิจซัพพลายเออร์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนตะวันตก จึงได้ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ   การบริการ การสนับสนุนให้สร้างศูนย์กลางนวัตกรรม และศูนย์ข้อมูลด้านการขนส่ง การสนับสนันมาตรการด้านภาษีโดยการจัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์ปลอดภาษีแบบ B ที่สามารถเอื้อต่อการทำธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น   และสามารถดึงดูด ช่วยสร้างงานและวางรากฐานต้นแบบธุรกิจใหม่ เพื่อกระตุ้นการค้ากับต่างประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน  

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของนครเฉิงตูเป็นปัจจัยที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวคาดว่าในปี 2561 จะสามารถสร้างมูลค่าการค้ามากกว่า 150,000 ล้านหยวน การนำเข้าส่งออกคิดเป็น  มูลค่า 31,000 ล้านหยวน มีจำนวนการนำเข้าสินค้ากว่า 53 ล้านครั้ง คิดเป็นปริมาณรวมทั้งสิ้น 700,000 ตัน