ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : สำนักงานตรวจสอบและกักกันโรคสินค้านำเข้า-ส่งออกแห่งชาติจีน ได้อนุมัติให้ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู เป็นด่านนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ขนส่งผ่านทางอากาศแล้ว Article

ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : สำนักงานตรวจสอบและกักกันโรคสินค้านำเข้า-ส่งออกแห่งชาติจีน ได้อนุมัติให้ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู เป็นด่านนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ขนส่งผ่านทางอากาศแล้ว

สำนักงานตรวจสอบและกักกันโรคสินค้านำเข้า-ส่งออกแห่งชาติจีน ได้อนุมัติให้ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู เป็นด่านนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ขนส่งผ่านทางอากาศแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้นครเฉิงตูได้รับอนุมัติเป็นด่านนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ด่านนำเข้าระบบรางสถานีรถไฟชิงไป๋เจียง (สถานีเริ่มต้นและปลายทางของรถไฟสินค้าเฉิงตู-ยุโรป) โดยในขณะนี้รัฐบาลเฉิงตูกำลังเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างด่านนำเข้าเนื้อทางอากาศให้แล้วเสร็จและเปิดใช้บริการโดยเร็วที่สุด

ด่านนำเข้าเนื้อสัตว์ทางอากาศแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ในเขตทดลองการค้าเสรี มณฑลเสฉวน ซึ่งได้รับการอนุมัติเป็นด่านนำเข้าเนื้อสัตว์ทางอากาศในจีนแห่งที่ 5 ของจีน ต่อจาก กรุงปักกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว และนครเจิ้งโจว ทั้งนี้ ปัจจุบัน ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตู ได้รับการอนุมัติให้เป็นด่านนำเข้า ต้นกล้าพืช ผลิตภัณฑ์ยา อาหารทะเลสด อาหารทะเลแช่แข็ง และผลไม้  

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตู มีปริมาณการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศผ่านทางอากาศมากกว่า 700 ใบรายการ มีน้ำหนักรวมประมาณ 2,500 ตัน และมีมูลค่าสินค้า รวมกว่า 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ    

การอนุมัติให้นครเฉิงตูเป็นด่านนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ขนส่งผ่านทางอากาศ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับท่kอากาศยานนานาชาติซวงหลิว ทำให้ภาคการขนส่งโลจิสติกส์ของนครเฉิงตูมีความหลากหลายและสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อรองรับปริมาณการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างแดนตอบรับการบริโภคที่สูงขึ้นของประชาชน และทำให้นครเฉิงตูกลายเป็นจุดนำเข้าและกระจายสินค้าเนื้อสัตว์จากต่างชาติสู่จีนตอนใน
 

และนี่คืออีกหนึ่งโอกาสดีสำหรับผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ของต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงผู้ส่งออกของไทยด้วย โดยสามารถอาศัยช่องทางดังกล่าวในการขนส่งเนื้อสัตว์เข้าตรงสู่นครเฉิงตู ที่ีปัจจุบันถือได้ว่าเป็นตลาดเกิดใหม่สำคัญของจีนตะวันตกที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อค่อนข้างสูงและเริ่มหันมาให้ความสนใจกับสินค้าจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น