ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : ลู่ทางขนส่งใหม่ฉงชิ่ง-อาเซียนสำหรับสินค้าไทยสู่จีนตะวันตก Article

ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : ลู่ทางขนส่งใหม่ฉงชิ่ง-อาเซียนสำหรับสินค้าไทยสู่จีนตะวันตก

แนะนำลู่ทางใหม่ในการขนส่งทางบกเข้าสู่จีนตะวันตกผ่านถนนสาย “ฉงชิ่ง-อาเซียน” โดยมีมหานครฉงชิ่งเป็นจุดศูนย์กลาง ใช้เวลาการขนส่งประมาณ 2-3 วัน ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนกว่าขนส่งทางอากาศและประหยัดเวลากว่าขนส่งทางน้ำ นับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทย 

เมื่อกลางปี 2559 ที่ผ่านมา มหานครฉงชิ่งได้เริ่มทดลองเส้นทางการขนส่งสาย “ฉงชิ่ง-อาเซียน” (重庆东盟公路) โดยรถบรรทุกสินค้าเริ่มออกเดินทางจากเขตโลจิสติกส์อาเซียนและนานาชาติในตำบลหนานเผิง เขตปาหนาน มหานครฉงชิ่ง วิ่งผ่านเมืองผิงเสียง มณฑลกว่างซี จากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมระยะทาง 1,500 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 ชั่วโมง

เส้นทางขนส่งทางบกฉงชิ่ง-อาเซียน ประหยัดเวลากว่าการขนส่งทางน้ำประมาณ 15 วัน และมีต้นทุนค่าขนส่งเพียง 1 ใน 10 ของการขนส่งทางอากาศ เส้นทางขนส่งทางบกสายนี้ใช้ขนส่งเพื่อนำเข้าสินค้าจากอาเซียน เช่น ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป งานไม้ตกแต่งบ้าน เป็นต้น สู่จีนตะวันตก และขนส่งสินค้า Made in Chongqing ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์และวัสดุก่อสร้าง สู่ตลาดอาเซียน โดยช่วงแรกมีการขนส่งสินค้าสัปดาห์ละ 1 เที่ยว (ใน 1 เที่ยวมีรถบรรทุกตามจำนวนรายการสินค้า)

ปัจจุบัน เส้นทางการขนส่งทางบกสายนี้เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น และมีแผนการขยายเส้นทางเพิ่มขึ้นอีก ได้แก่ เส้นทางหนานเผิง-โม่ฮาน (ยูนนาน) –กรุงเทพฯ (ไทย) และเชื่อมลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้งเส้นทางหนานเผิง-รุ่ยลี่ (ยูนนาน) – ย่างกุ้ง (พม่า)

มหานครฉงชิ่ง มุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติ “One Belt-One Road”โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากการมีที่ตั้งอยู่บนเส้นเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมและเส้นเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีเกียง และมีความโดดเด่นทางด้านโลจิสติกส์ ทั้งนี้ ในปี 2559 การค้าระหว่างฉงชิ่ง-อาเซียนมีมูลค่า 9,820 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 114.1 จากปีที่ผ่านมา ทำให้อาเซียนกลายเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของมหานครฉงชิ่ง ขณะเดียวกัน การใช้เส้นทางขนส่งสินค้าทางบกบนถนนสายฉงชิ่ง-อาเซียน จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของผู้ประกอบการไทย ในการส่งออกสินค้าประเภทผลไม้ ข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์สปา รวมถึง สินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อให้ชาวฉงชิ่งและชาวเมืองบริเวณใกล้เคียงรู้จักประเทศไทยมากขึ้นโดยผ่านการบริโภคสินค้าคุณภาพของไทย นอกเหนือจากการเป็นประเทศแหล่งท่องเที่ยว โดยคาดว่า ภายในปี 2563 เส้นทางขนส่งทางบกฉงชิ่ง-อาเซียน จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นและจะทำให้ตลาดเส้นทางการค้าสายนี้สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าระหว่างประเทศได้มากถึง 20,000 ล้านหยวนต่อปี                  

 

แหล่งที่มา  ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู