ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : ภาครัฐเสฉวนกำหนดให้นครเฉิงตูและเมืองหลูโจวเป็นที่ตั้งเขตทดลองการค้าเสรี Article

ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : ภาครัฐเสฉวนกำหนดให้นครเฉิงตูและเมืองหลูโจวเป็นที่ตั้งเขตทดลองการค้าเสรี

หลังจากที่รัฐบาลกลางจีนและสำนักนายกรัฐมนตรีจีนอนุมัติให้ก่อตั้งพื้นที่เขตการค้าเสรีแห่งใหม่ในจีนเพิ่มอีก 7 แห่ง โดยมณฑลเสฉวนซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคจีนตะวันตกได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำหรับ 1 ใน 7 แห่งของเขตการค้าเสรีแห่งดังกล่าว เขตทดลองการค้าเสรีทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย มณฑลเหลียวหนิง, มณฑลเจ้อเจียง, มณฑลเหอหนาน, มณฑลหูเป่ย, มณฑลเสฉวน, มณฑลส่านซีและมหานครฉงชิ่ง (กลุ่มที่ 3) ทั้งนี้ เขตการค้าเสรีที่ตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ ได้แก่ มหานครเซี่ยงไฮ้ (กลุ่มที่ 1) มหานครเทียนจิน มณฑลกวางตุ้ง และมณฑลฝูเจี้ยน (กลุ่มที่ 2)

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2560 รัฐบาลมณฑลเสฉวนได้ร่างกำหนดเขตพื้นที่สำหรับการก่อตั้งเขตการค้าเสรีมณฑลเสฉวนไว้ที่ 2 ส่วน ส่วนแรก คือเขตทดลองการค้าเสรีนครเฉิงตู กำหนดให้ก่อสร้างขึ้นบริเวณเขตที่เชื่อมกับเขตเศรษฐกิจเกาซิน เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฟู่ เขตชวงหลิว และเขตชิงไป๋เจียง ครอบคลุมพื้นที่ใช้สอย 100 ตร.กม. ส่วนที่สอง คือเขตทดลองการค้าเสรีเมืองหลูโจวจะดำเนินก่อสร้างขึ้นในเขตหลงหม่าถ่าน คลอบคลุมพื้นที่ใช้สอย 20 ตร.กม.ซึ่งเมื่อรวมพื้นที่ใช้สอบของเขตการค้าเสรีที่นครเฉิงตูและเมืองหลูโจวแล้วจะมีพื้นที่รวมทั้งหมด 120 ตร.กม. 

นอกจากการกำหนดเขตการก่อสร้างแล้ว รัฐบาลนครเฉิงตูได้ร่างแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวน ภายใต้นิยาม “รวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิภาพ” โดยมุ่งเน้นด้าน

1) ผลักดันการลงทุนจากต่างชาติ 2) อำนวยความสะดวกในขั้นตอนการลงทุน 3) พัฒนาระบบบริการและระบบดูแลนักธุรกิจ 4) ตรากฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการลงทุน และ 5) สร้างความสัมพันธ์กับต่างชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมภาคการนำเข้าส่งออก เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ก้าวขึ้นสู่เขตการค้าเสรีอย่างเต็มตัวในอนาคต

นักวิเคราะห์ท่านหนึ่งมองว่า นครเฉิงตูมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนในของจีนให้มีความเป็นเสรีในด้านการค้า การลงทุนกับต่างชาติมากขึ้น ในขณะที่ เมืองหลูโจวเป็นจุดยุทธศาสตร์เชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ทางบก ทางทะเล และทางแม่น้ำ ทั้งสองเมืองสามารถช่วยส่งเสริม ยกระดับการค้าระหว่างประเทศของมณฑลเสฉวนอย่างครบวงจรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาจีนตะวันตก

การก่อตั้งขึ้นของเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวนแห่งใหม่นี้ จะเกิดประโยชน์สำหรับนักธุรกิจต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนักธุรกิจจากไทยด้วย ดังนั้น หากมีข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีมณฑลเสฉวนเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย ณ นครเฉิงตู จะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

แหล่งที่มา  ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู