ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง Article

ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง

 • ฉงชิ่ง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก พร้อมตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์
  ฉงชิ่ง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก พร้อมตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์
  จากการสัมมนาทิศทางนวัตกรรมอุตสาหกรรมพลาสติกของมหานครฉงชิ่งและการประกอบธุรกิจออนไลน์
  จัดขึ้นที่มหานครฉงชิ่ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สรุปผลได้ว่า มหานครฉงชิ่งเตรียมมุ่งหน้าพัฒนาธุรกิจพลาสติกอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นฐานการผลิต แปรรูป แหล่งจำหน่าย และกระจายสินค้าพลาสติกแห่งจีนตะวันตก พร้อมกับการเปิดตัวแพลตฟอร์มสั่ง-ซื้อ-ขายสินค้าพลาสติกบนโลกออนไลน์อย่างเป็นทางการ
  10 พ.ค. 2561
 • เผยผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคชาวเสฉวนในปี 2560
  เผยผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคชาวเสฉวนในปี 2560
  ในปี 2560 ดัชนีความพึงพอใจของผู้บริโภคในมณฑลเสฉวนโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 80.5 จำแนกออกเป็น หัวข้อย่อย ดังนี้ ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของการบริโภคที่ร้อยละ 80.9 ความพึงพอใจในประเภทของสินค้าร้อยละ 81.2 และความพึงพอใจในด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ร้อยละ 78.9
  30 มี.ค. 2561
 • รถไฟขนส่งสินค้าฉงชิ่ง-ยุโรป เชื่อมรางสู่อาเซียนแล้ว
  รถไฟขนส่งสินค้าฉงชิ่ง-ยุโรป เชื่อมรางสู่อาเซียนแล้ว
  การพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ของมหานครฉงชิ่งยังคงเดินหน้าต่ออย่างไม่หยุดยั้ง ล่าสุด “อวี๋ซินโอว” รถไฟขนส่งสินค้าฉงชิ่ง-ยุโรปได้ขยายรางลงใต้สู่ภูมิภาคอาเซียนแล้ว โดยเป็นการ เชื่อมเส้นทางขนส่งระบบราง+ราง ที่เชื่อมโยงระหว่าง “ยุโรป-ฉงชิ่ง-อาเซียน” เพื่อเพิ่มช่องทางขนส่งสินค้าแก่ผู้ประกอบการ
  30 มี.ค. 2561
 • เปิดให้บริการแล้ว “โรงแรมอัจฉริยะ” แห่งแรกของนครเฉิงตู
  เปิดให้บริการแล้ว “โรงแรมอัจฉริยะ” แห่งแรกของนครเฉิงตู
  ปัจจุบัน อุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ กำลังรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้สอดคล้องกับยุค เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าให้มากที่สุด เพื่อความอยู่รอดอยู่ธุรกิจและเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมและธุรกิจให้มากที่สุด อาทิ ธุรกิจค้าปลีกที่ได้เกาะกระแสยุค 4.0 จนสามารถพลิกโฉมและพัฒนาจนกลายเป็นร้านค้าปลีกอัจฉริยะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุด ภาคการบริการอย่างธุรกิจโรงแรมของนครเฉิงตูได้เริ่มปรับตัวและปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มีความทันสมัยตามกระแสยุค 4.0 เช่นกัน
  21 มี.ค. 2561
 • ฉงชิ่งเปิดรับบุคลากรต่างชาติหัวกะทิ พร้อมสวัสดิการที่สุดจูงใจ
  ฉงชิ่งเปิดรับบุคลากรต่างชาติหัวกะทิ พร้อมสวัสดิการที่สุดจูงใจ
  กองแรงงานและคุ้มครองสังคมของมหานครฉงชิ่งแถลงว่า มหานครฉงชิ่งเตรียมดำเนินแผนการ “ชักชวนบุคลากรหัวกะทิ” แผนงานระยะ 5 ปี โดยเตรียมเปิดรับบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,000-2,000 อัตรา/ปี เพื่อเข้ามาเป็นแกนหลักสำคัญให้กับหน่วยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาองค์กรในอนาคต
  21 มี.ค. 2561