• Royal Thai Consulate-General in Chengdu 12F, Building C, Fund International Plaza, No.6, Hangkong Rd., Chengdu, Sichuan, 610041 China

   

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ที่อยู่ : Royal Thai Consulate-General in Chengdu 12F, Building C, Fund International Plaza, No.6, Hangkong Rd., Chengdu, Sichuan, 610041 China 

(นั่งรถไฟใต้ดินสายที่ 1 ลงตรงป้าย Tong Zi Lin/桐梓林 และเดินออกทางประตู C หรือ D )

โทร : (+8628) - 6689 - 7861 ภาษาไทย กด 3 กด 1 ต่อ 8016-8019 

แฟกซ์ : (+8628) - 6689 - 7863  

เวลาให้บริการการตรวจลงตรา : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-11.00 น.

เวลารับเล่มหนังสือเดินทาง : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 15.30-16.30 น.

E-Mail : 

1. thaiconsulate.ctu@mfa.mail.go.th

2. consular.CTU@mfa.mail.go.th (Consular Service)      

หมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉิน (สำหรับชาวไทยตกทุกข์) :

(+๘๖) ๑๕๗ - ๐๘๔๒ - ๘๖๕๖

 

ลงทะเบียนคนไทยที่พำนักในมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่ง :

 

Weibo : weibo.com/thaichengdu

 

 

 

 

 

 

 

 

Wechat :

     

 ช่องทางรับการบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของไทย มีดังนี้ :

1.  LINE ID : motsdt

2.  Appication ระบบ IOS และ Android 

3. Facebook : Thaiand Digital Tourism

กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ 

ดูทั้งหมด

ประกาศ/ข่าวสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศ 

ดูทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวมณฑลเสฉวน/มหานครฉงชิ่ง 

ดูทั้งหมด
 • Thailand Tourism Director
 • Thailand Presents
 • Thailand Elite
 • Thailand Today
 • การบินไทย
 • BOI
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการส่งออก
 • Business Information Center (BIC)
 • สถานกงสุลไทยในจีน
 • กระทรวงการต่างประเทศ