• Royal Thai Consulate-General in Chengdu 12F, Building C, Fund International Plaza, No.6, Hangkong Rd., Chengdu, Sichuan, 610041 China

   

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ที่อยู่ : Royal Thai Consulate-General in Chengdu 12F, Building C, Fund International Plaza, No.6, Hangkong Rd., Chengdu, Sichuan, 610041 China 

(นั่งรถไฟใต้ดินสายที่ 1 ลงตรงป้าย Tong zi lin/桐梓林 และเดินออกทางประตู C หรือ D )

โทร : (+8628) - 6689 - 7861 ภาษาไทย กด 31 ต่อ 8017 หรือ 8019

แฟกซ์ : (+8628) - 6689 - 7863  

E-Mail : thai-chengdu@hotmail.com

thaiconsularctu@qq.com (Consular Service)      

หมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉิน (สำหรับชาวไทยตกทุกข์) :

(๘๖) ๑๕๗ - ๐๘๔๒ - ๘๖๕๖

 

ลงทะเบียนคนไทยที่พำนักในมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่ง :

  

 

Weibo : weibo.com/thaichengdu

 

 

 

 

 

 

 

 

Wechat :

     

 

ช่องทางรับการบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของไทย มีดังนี้ :

1.  LINE ID : motsdt

2.  Appication ระบบ IOS และ Android 

3. Facebook : Thaiand Digital Tourism

กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ 

ดูทั้งหมด
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นำคณะนักธุรกิจเฉิงตูเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือและลู่ทางในการลงทุนในไทย ระหว่างวันที่ 15-21 ธ.ค. 2561
  ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งสำหรับโครงการนำคณะนักธุรกิจเฉิงตูเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 – 21 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และรัฐบาลนครเฉิงตู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนของไทย และเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเฉิงตูได้มีโอกาสในการศึกษาลู่ทางการค้าและโอกาสการลงทุนในประเทศไทย ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหมายให้ นางจุฑาภรณ์ เฟิลแคร์ (กงสุลเศรษฐกิจ) นำคณะนักธุรกิจเฉิงตู เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นในการจัดตั้งธุรกิจต่างชาติในประเทศไทยนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนของไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งการลงพื้นที่ศึกษา/ดูงานบริษัทของไทยในกรุงเทพมหานคร และบริษัทผู้ผลิตของจีนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
 • การผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยเสฉวน
  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 เวลา 15.00 น. นายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วย นางสาวพิชชาภรณ์ หลิวเจริญ กงสุล (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้เดินทางเข้าพบนายหลี่ เหยียนหรง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเสฉวน เพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาไทย-จีน
 • กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน เขตเป่ยเป้ย มหานครฉงชิ่ง
  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 น.ส. พิชชาภรณ์ หลิวเจริญ กงสุล และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจร ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน เขตเป่ยเป้ย มหานครฉงชิ่ง โดยมีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ที่มหานครฉงชิ่งเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน
 • งานวันชาติไทย ประจำปี 2561 ณ นครเฉิงตู
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้จัดงาน (1) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (2) วันชาติ และ (3) วันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรมแชงกรีลา นครเฉิงตู โดยมีนายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เป็นประธานในงาน และมีนายเฉิน ฟ่าง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมือง มณฑลเสฉวน เป็นผู้แทนมณฑลเสฉวน (เทียบเท่าระดับ รมช.) รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ได้แก่ นายสู จิ่วผิง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมือง นครเฉิงตู กงสุลใหญ่และคณะกงสุลต่างประเทศ จำนวน 11 ประเทศ ผู้แทนรัฐบาลเมืองต่าง ๆ ของมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่ง และแขกจากวงการธุรกิจ วิชาการ ท่องเที่ยว สื่อมวลชน และชาวไทย ประมาณ 500 คน เข้าร่วมงาน
 • กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และคณะฯ เยือนสำนักงานใหญ่บริษัท Chengdu Hong Qi Chain จำกัด
  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วย นางจุฑาภรณ์ เฟิลแคร์ (กงสุล ฝ่ายเศรษฐกิจ) นางสาววรรณงาม เผือนพิพัฒน์ (รองกงสุล ฝ่ายพาณิชย์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู (สคต.เฉิงตู) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู และเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปเยือนสำนักงานใหญ่บริษัท Chengdu Hong Qi Chain จำกัด และหารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทยและบริษัทฯ กับนางเฉา ฉือหรู (Mrs. Cao Shiru) เจ้าของบริษัทฯ
 • กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เข้าร่วมการประชุม ร่วมกับคณะผู้แทนจังหวัดลำพูนและกรมการศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน
  เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 15.00 น. นายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยนางสาวพิชชาภรณ์ หลิวเจริญ กงสุล (ฝ่ายการศึกษา) ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจังหวัดลำพูน นำโดยนายอรรนิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ กรมการศึกษาแห่งมณฑลเสฉวนและ ภายใต้หัวข้อความร่วมมือด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ต้อนรับคณะกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน จีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หารือเรื่องความร่วมมือในการจัดงานเทศกาลไทย ณ มหานครฉงชิ่ง ประจำปี 2562
  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นาย วิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วย รองกงสุลใหญ่ กงสุลเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้การต้อนรับ นายพิทยสัณห์ เดชประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการฯ ที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ และหารือ เรื่องการจัดงานเทศกาลไทยร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
 • กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เข้าร่วมเวทีเสวนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย-จีน และมอบรางวัลในงานประกาศผลรางวัล 2018-2019 Now Travel Asia Awards
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นาย วิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วย นางจุฑาภรณ์ เฟิลแคร์ กงสุล ได้เข้าร่วมเวทีเสวนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย-จีน ซึ่งจัดขึ้นโดย Now Travel Asia Media Group ณ โรงแรมเคมปินสกี้ นครเฉิงตู พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่โรงแรม สายการบิน และเชฟ ที่ได้รับรางวัล 2018-2019 Now Travel Asia Awards ซึ่งการจัดงานและพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 และเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในจีน
 • กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และคณะเข้าพบหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉิงตู
  เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 10.30 น. นายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วย นางสาวพิชชาภรณ์ หลิวเจริญ กงสุล (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับนาย หวัง ชิงหยวน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาไทย - จีน
 • กงสุลใหญ่ฯ และคณะฯ เข้าพบหารือกับคณะผู้บริหาร พร้อมเยี่ยมชมศูนย์บริการของบริษัท ECI-Metro Investment จำกัด
  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วย นางจุฑาภรณ์ เฟิลแคร์ กงสุล (ฝ่ายเศรษฐกิจ) และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ตั้งบริษัทและโรงงาน บริษัท ECI-Metro Investment จำกัด พร้อมทั้งพบหารือกับคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย คุณวีระ บูรพชัยศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณกิตติพัฒน์ ชินประสิทธิ์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และคุณฐิรวัตร์ ญาณิสราพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและปัญหาเกี่ยวกับการเข้ามาลงทุนและดำเนินการธุรกิจในประเทศจีน

ความเคลื่อนไหวมณฑลเสฉวน/มหานครฉงชิ่ง 

ดูทั้งหมด
 • Thailand Tourism Director
 • Thailand Presents
 • ลงนามแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • Thailand Elite
 • Thailand Today
 • การบินไทย
 • BOI
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการส่งออก
 • Business Information Center (BIC)
 • สถานกงสุลไทยในจีน
 • กระทรวงการต่างประเทศ