กระทรวงการต่างประเทศ

สถานกงสุลในเขตอาณา

สถานกงสุล ณ กรุงคาร์ทูม

ที่อยู่: Amarat Street 13, Building 11, Block 12

เบอร์โทรศัพท์: +249-183-46871

เบอร์โทรสาร: +249-183-468727

 

สถานกงสุล ณ กรุงจิบูตี

ที่อยู่: P.O.Box 1271

เบอร์โทรศัพท์: +253-213-51332

เบอร์โทรสาร:  +253-213-54092