ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Cairo Marriott Hotel โดยมีนาย Hany Selim ตำแหน่ง Assistant Foreign Minister for Asia, Australia, New Zealand and Pacific Island Affairs กระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ เข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติยศ และมีคณะทูตานุทูต ภาคเอกชน ชุมชนคนไทยและครอบครัว ตลอดจนนักศึกษาไทยที่พำนักในอียิปต์เข้าร่วมกว่า 400 คน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้วย