ข่าวเด่น : พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 News

ข่าวเด่น : พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายศฐา อารยะกุล อุปทูตฯ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม

ในโอกาสดังกล่าว อุปทูตฯ ได้ถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายราชสดุดี และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์