ข่าวเด่น : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 News

ข่าวเด่น : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า El Hani & El Hanadi ที่ Nasr City ในกรุงไคโร โดยมีอุปทูตฯ ข้าราชการและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และจิตอาสาในกรุงไคโร ร่วมบริจาคสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ อาหารเด็ก ผ้าอ้อม นมกล่อง ผลไม้ อุปกรณ์การเรียน และเงินอีกจำนวนหนึ่งซึ่งได้รับบริจาคจากชุมชนคนไทยในอียิปต์เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์ฯ ที่มีเด็กอยู่ในความอุปถัมภ์กว่า 28 คน โดยมีนาง Amira Ahmed รองผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำชมสถานสงเคราะห์ฯ อย่างอบอุ่น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับชุมชนชาวไทยในอียิปต์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือกับองค์กรการกุศล ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสให้ชุมชนคนไทยในอียิปต์ได้รวมพลังเพื่อแสดงความสมัครสมานสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคมอุปถัมภ์ ทั้งนี้ El Hani & El Hanadi เป็นองค์กรการกุสลเพื่อเด็กกำพร้าและผู้พิการ ก่อตั้งเมื่อปี 2556 ปัจจุบันเด็กในการดูแลของสถานเคราะห์กว่า 170 คน (ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ Nasr City, Moqqatam และ Heliopolis) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกิจการสังคมอียิปต์