ข่าวเด่น : กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

ข่าวเด่น : กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายศฐา อารยะกุล อุปทูตฯ เป็นประธานกิจกรรม พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนคนไทยในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน

ในโอกาสดังกล่าว ประธานในกิจกรรมฯ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันกับผู้เข้าร่วมพิธีในการจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาทีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้