ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรเปิดตัวหนังสือ “Thailand through the eyes of Miss Egypt” News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรเปิดตัวหนังสือ “Thailand through the eyes of Miss Egypt”

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรได้เปิดตัวหนังสือส่งเสริมประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “Thailand through the eyes of Miss Egypt” อย่างเป็นทางการ ในระหว่างงานประกวด Miss Egypt Universe 2019 ณ โรงแรม Al Masa กรุงไคโร

การจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เชิญ Ms. Nariman Khaled ผู้ชนะการประกวด Miss Egypt 2018 และ Ms. Shimaa Mamdouh นักเขียนชาวอียิปต์เดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ก่อนจะกลับมาเขียนถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นในระหว่างการเดินทาง ซึ่งครอบคลุมหลากหลายมิติ อาทิ อาหารไทย มวยไทย แฟชั่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความเป็นพหุสังคมของไทย และการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น   

การเปิดตัวหนังสือในงานประกวด Miss Egypt Universe 2019 นี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหนังสือให้ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 1,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมอียิปต์ ดารานักแสดง นักธุรกิจ รวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้ฉายวิดีทัศน์ส่งเสริมประเทศไทยในช่วงระหว่างงานด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดทำหนังสือดังกล่าวขึ้นเป็นภาษาอาหรับ โดยมุ่งหวังให้หนังสือดังกล่าวสามารถเข้าถึงสาธารณชนชาวอียิปต์ในวงกว้างได้มากที่สุด ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งหนังสือให้แก่ห้องสมุดและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศอียิปต์ต่อไป