ข่าวเด่น : กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร News

ข่าวเด่น : กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนคนไทยในอียิปต์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

ในโอกาสดังกล่าว ประธานในกิจกรรมฯ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาทีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้