ข่าวเด่น : โครงการเลี้ยงละศีลอดนักศึกษาไทยในซูดานประจำปี 2562 News

ข่าวเด่น : โครงการเลี้ยงละศีลอดนักศึกษาไทยในซูดานประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงไคโร ให้การสนับสนุนแก่สมาคมนักศึกษาไทย ณ ซูดาน ในการจัดโครงการเลี้ยงละศีลอดหรืออิฟตะห์ให้แก่นักศึกษาไทยในซูดาน เนื่องในโอกาสที่เป็นช่วงเวลาแห่งการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ประจำปี 2562 (ฮิจเราะห์ศักราช 1440) ณ ที่ทำการสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม สำหรับนักศึกษาชาย และ ณ ที่ทำการสมาคมนักศึกษาไทย ฯ สำหรับนักศึกษาสตรี โดยมีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในซูดานเข้าร่วมงานกว่า 500 คน ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น นักศึกษาไทยได้ปฏิบัติศาสนกิจด้วยการละหมาดร่วมกัน พูดคุยเพื่อทำความรู้จักกันและกันระหว่างนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดจนรับประทานอาหาร (อิฟตะห์) เพื่อละศีลอดร่วมกัน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ฯ ยังได้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ให้แก่นักศึกษาไทยและได้ร่วมละศีลอดในโอกาสดังกล่าวด้วย

 

สถานเอกอัครราชทูต ฯ ให้การสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการถือศีลอดและการละศีลอดในช่วงเดือนเราะมะฎอน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งของของชาวไทยมุสลิมและชาวมุสลิมทั่วโลก ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ฯ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ฯ และสมาคมนักศึกษาไทย ฯ มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกันในการดำเนินโครงการต่าง ๆ มากว่าหนึ่งทศวรรษ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสวัสดิภาพของนักศึกษาไทยในซูดานกว่า 700 คน