ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เลี้ยงละศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ฮ.ศ. 1440 ให้แก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เลี้ยงละศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ฮ.ศ. 1440 ให้แก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงละศีลอด หรืออิฟตะห์ ให้แก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสที่เป็นช่วงเวลาแห่งการถือศีลในเดือนเราะมะฎอนประจำปี 2562 (ฮิจเราะห์ศักราช 1440) ณ ที่ทำการสมาคมนักเรียนไทย ฯ ทั้งนี้ บรรยายกาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูต ฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารละศีลอดกับคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทย ฯ และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คำชี้แนะในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาไทยในอียิปต์ นอกจากนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ที่เป็นชาวไทยมุสลิมยังได้ร่วมปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด) กับคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ฯ อีกด้วย

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ฯ จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเนื่องด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการถือศีลอดและการละศีลอดในช่วงเดือนเราะมะฎอนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งของชาวไทยมุสลิมและชาวมุสลิมทั่วโลก และเป็นการให้กำลังใจให้แก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ฯ ที่อยู่ระหว่างการสอบวัดผลปลายภาคด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ฯ และสมาคมนักเรียนไทยใน กรุงไคโร ฯ มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อกันในการดำเนินโครงการต่าง ๆ มาหลายทศวรรษเพื่อสนับสนุนการศึกษาและสวัสดิภาพของนักศึกษาไทยในอียิปต์กว่า 4,000 คน