ข่าวเด่น : พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  News

ข่าวเด่น : พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร โดยมีนายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยชาวไทยในอียิปต์ประมาณ 40 คน ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลดังกล่าว รวมทั้งร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วย