ข่าวเด่น : พิธีบำเพ็ญกุศลสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  News

ข่าวเด่น : พิธีบำเพ็ญกุศลสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรโดยมีคนไทยรวม 40 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว