Experience Thailand

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรเข้าร่วมงานวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยไคโร
  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรได้เข้าร่วมงานวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยไคโร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในอียิปต์
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร บรรยายสรุปงานด้านกิจการนักศึกษาแก่คณะที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะผู้แทนจากส่วนราชการ
  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ให้การต้อนรับพลเอกธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ฯ ในโอกาสที่คณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ฯ และเดินทางเยือนกรุงไคโรเพื่อพบหารือผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร และเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูต ฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจงานด้านนักศึกษาไทยมุสลิมของสถานเอก อัครราชทูต ฯ ตลอดจนสถานการณ์ความมั่นคงในอียิปต์และภูมิภาคตะวันออกกลาง และแลกเปลี่ยนหารือเกี่ยวกับ การสนับสนุนการศึกษาและสวัสดิภาพนักศึกษาไทยมุมสลิมทั้งในอียิปต์และซูดาน
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร นำคณะผู้แทนจากสำนักจุฬาราชมนตรีเยี่ยมคารวะผู้ตัดสินชี้ขาดทางศาสนาอิสลามแห่งอียิปต์
  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร นำคณะผู้แทนจากสำนักจุฬาราชมนตรี สมาพันธ์ศิษย์เก่าอัล-อัซฮัรโลก สาขาประเทศไทย และคณะผู้บริหารสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเยี่ยมคารวะ ศ.ดร. Shawki Ibrahim Abdelkarim Mosa Allam ผู้ตัดสินชี้ขาด ทางศาสนาอิสลามหรือแกรนด์มุฟตีแห่งอียิปต์ ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับภาพรวมของสังคม ไทยมุสลิมและความประทับใจของแกรนด์มุฟตีที่เคยได้เดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๖๐ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างไทยกับสำนักงานดารุลอิฟตะ (Dar al Iftaa) ในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการตีความศาสนาอิสลามอย่างถูกต้องให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์โดยรวม
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร นำคณะผู้แทนจากสำนักจุฬาราชมนตรีเยี่ยมคารวะรองผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามแห่งอียิปต์
  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสำนักจุฬาราชมนตรี สมาพันธ์ศิษย์เก่าอัล-อัซฮัรโลก สาขาประเทศไทย และคณะผู้บริหารสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเยี่ยมคารวะเชคอับบาส ซอห์ละ รองผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามแห่งอียิปต์ และมีนายอับดุลระห์มาน มูซา ที่ปรึกษาผู้นำสูงสุด ฯ ณ ที่ทำการสำนักงานผู้นำสูงสุดฯ โดยในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษานักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ อาทิ การต่ออายุการเทียบวิทยฐานะของโรงเรียนสอนศาสนาในไทยกับมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร การจัดตั้งสถาบันสอนภาษาอาหรับของอัล อัซอัร ในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ ศ.ดร. โมฮี เอล ดีน อะฟีฟี เลขาธิการใหญ่ ศูนย์การศึกษาวิจัยด้านอิสลามแห่งอัล อัซฮัร พร้อมด้วย ศ.ดร. อาลี มูซา หัวหน้าฝ่ายเทียบวิทยฐานะ และ ดร. ฟัตฮี อับดุลฟาตาห์ ฟาห์มี ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาต่างชาติแห่งอัล อัซฮัร เข้าร่วมการพบหารือกับคณะเพื่อประสาน ในรายละเอียดกับทางคณะเกี่ยวกับการดำเนินการเทียบวิทยฐานะข้างต้น ทั้งนี้ ผลการเยี่ยมคารวะและการพบหารือเป็นไปด้วยดี โดยทางมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ตอบรับเอกสารการยื่นขอเทียบวิทยฐานะฯ จากฝ่ายไทย และรับที่จะดำเนินการต่อไปพร้อมทั้งแจ้งยืนยันให้ฝ่ายไทยทราบถึงผลการดำเนินการในโอกาสแรก

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

-----------------------------------------------

  
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร

 

Villa No.19, Abdallah El-Kateb Street, Dokki, Giza 
โทรศัพท์: +202 3336-6520, 3760-3553/3554    
โทรสาร: +202 3760-5076, 3760-0137   
อีเมล์: thaiemb.cairo@gmail.com