กระทรวงการต่างประเทศ

วันเวลาทำการ วันหยุดราชการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์
วันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2562
 
 
1 มกราคม  วันขึ้นปีใหม่                                                                            
15 มีนาคม  1848 Revolution Commemoration Day
15 เมษายน  วันสงกรานต์
16 เมษายน  วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
19 เมษายน  Good Friday
22 เมษายน  Easter Monday
1 พฤษภาคม  วันแรงงาน
3 มิถุนายน  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
10 มิถุนายน  Pentecost Monday
29 กรกฎาคม  วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร   เทพยวรางกูรดินทรเทพยวรางกูร 
12 สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
20 สิงหาคม                  St. Stephen's Day
14 ตุลาคม  วันหยุดชดเชยวันวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย   เดช รัชกาลที่ 9 
23 ตุลาคม  Uprising Commemoration Day
1 พฤศจิกายน  All Saints' Day
5 ธันวาคม  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
24 ธันวาคม  Christmas Eve
25 ธันวาคม  Christmas Day
26 ธันวาคม  Boxing Day 
31 ธันวาคม  วันสิ้นปี

 

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.