สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับคนไทยในฮังการี จัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ข่าวสาร

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับคนไทยในฮังการี จัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒

     สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล

    ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ท่านเอกอัครราชทูต จักรกฤษณ์ ศรีวลี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและการเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดไทยรัตนประทีป โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ร่วมกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย 

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร ณ อาคารทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ผู้แทนชุมชนไทยกลุ่มต่าง ๆ ทั่วฮังการี สามารถร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๕-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

 
พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

        สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับชุมชนไทยในฮังการีจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๒ รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ครอบครัว และพสกนิกรชาวไทยในฮังการี จำนวนประมาณ ๓๐ คน เข้าร่วมพิธี

 
 
 
 
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้