สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์มอบเงินอุดหนุนแก่วัดไทยรัตนประทีป ข่าวสาร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์มอบเงินอุดหนุนแก่วัดไทยรัตนประทีป

                           เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ได้เป็นประธานเปิดงานวันสงกรานต์ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดย
            วัดไทยรัตนประทีป และในโอกาสดังกล่าว ได้ถวายเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาทให้แก่วัดไทยรัตนประทีปภายใต้กรอบโครงการคุ้มครองดูแลคนไทยและเสริมสร้าง               ความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมพิธีทางศาสนา และพบปะกับชาวไทยที่มาร่วมงานกว่า 200 คน