กลุ่มนักมวยชาวฮังการี ได้ร่วมกันน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ข่าวสาร

กลุ่มนักมวยชาวฮังการี ได้ร่วมกันน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายต่อ ศรลัมพ์ อุปทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคนิคมวยไทย ที่จัดโดยสถาบัน Thai Boxing Academia กรุงฮังการี โดยสถาบันได้เชิญแสนชัว พี.เค.แสนไทยมวยไทยยิม จากประเทศไทยมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ในการนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมชาวฮังการีได้ร่วมกันสงบนิ่งเป็นเวลา 3 นาที เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วย