ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์จัดหลักสูตรสอนมวยไทยให้แก่ครูฝึกมวยในประเทศฮังการี  ข่าวสาร

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์จัดหลักสูตรสอนมวยไทยให้แก่ครูฝึกมวยในประเทศฮังการี

ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ร่วมกับสมาคมมวยไทยโบราณแห่งประเทศไทย และ Thai Boxing Academy แห่งฮังการี  ได้จัดหลักสูตรสอนมวยไทยให้แก่ครูฝึกมวยในประเทศฮังการี ในลักษณะโครงการการสอนหลักสูตรการก้าวขึ้นเป็นครูมวยไทยให้แก่ครูผู้แทนจากค่ายมวยต่างๆ ในฮังการี่ ซึ่งหลักสูตรการสอนได้มีการจัดขึ้นใน 4 เมือง ประกอบด้วย กรุงบูดาเปสต์ เมือง Monor เมือง Miskolc และ เมือง Gyor

ในโอกาสดังกล่าว นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ได้เป็นประธานการกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรครูมวยไทยพร้อมเข้าร่วมชมการอบรม สำหรับการอบรมในครั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯได้เชิญ นายจรัสเดช อุลติ นายกสมาคมมวยโบราณแห่งประเทศไทยและปรมาจารย์มวยไทยอาวุโส นายธานี หอมจำปา และนางสกาวรัตน์ หอมจำปา ผู้ฝึกมวยไทยอาชีพระดับ A License จากสำนักงานคณะกรรมมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในประเทศฮังการี ซึ่งหลักสูตรการอบรม นอกจากจะให้ความรู้และทักษะในทางปฎิบัติแล้วยังเน้นย้ำในเรื่องของพิธีการไหว้ครูอย่างถูกต้องเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไม่ให้สูญหาย