ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์มอบเงินอุดหนุนแก่วัดไทยรัตนประทีป ข่าวสาร

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์มอบเงินอุดหนุนแก่วัดไทยรัตนประทีป

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ได้เป็นประธานเปิดงานวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยวัดไทยรัตนประทีป และในโอกาสดังกล่าว ได้
ถวายเงินสนับสนุนจำนวน 35,000 บาทให้แก่วัดไทยรัตนประทีปภายใต้กรอบโครงการคุ้มครองดูแลคนไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมพิธีทางศาสนา และพบปะกับชาวไทยที่มาร่วมงานประมาณ 200 คน