ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาฮังการี ข่าวสาร

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาฮังการี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ได้เยี่ยมคารวะนาย Laszlo Köver ประธานรัฐสภาฮังการี และได้หารือเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ในการนี้ ประธานรัฐสภาฮังการีแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวว่าไทยเป็นประเทศสำคัญในอาเซียน ตนยินดีที่จะมีการลงนามเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะทำให้นักเรียนไทยสามารถสมัครทุน Stipendium Hungaricum ที่ฮังการีจัดสรรให้ 40 ทุน เชื่อว่านักเรียนไทยที่ได้มาศึกษาที่ฮังการีจะเป็นเสมือนทูตเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ประธานรัฐสภาได้แนะนำให้ประสานงานกับกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฮังการี-ไทยด้วย