ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูตฯ นำคณะภาคเอกชนและสื่อมวลชนฮังการีเยือนไทย ข่าวสาร

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูตฯ นำคณะภาคเอกชนและสื่อมวลชนฮังการีเยือนไทย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะภาคเอกชนและสื่อมวลชนฮังการีไปเยี่ยมชมศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยได้เข้าร่วมงาน Thaifex 2017 และงานมหานครผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งได้เยี่ยมชมการผลิตกะทิกล่องของ บมจ. Thai Agri Foods สวนผลไม้ที่จันทบุรี และการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี