ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี  ข่าวสาร

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ นาย János Áder ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีที่ Sandor Palace ทำเนียบประธานาธิบดีฮังการี โดยระหว่างการหารือทวิภาคี เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณที่ประธานาธิบดีได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และยินดีที่ไทยและฮังการีมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมาโดยตลอด ทั้งสองฝ่ายมีความตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกด้านให้ก้าวหน้ามากขึ้น อาทิ ด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการค้า

ไฟล์แนบ