ข่าวเด่น : พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าวสาร

ข่าวเด่น : พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                           เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ และวัดไทยรัตนประทีปได้ร่วมกันจัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดไทยรัตนประทีปโดยมีชุมชนชาวไทยเดินทางมาร่วมงานประมาณ 30 คน และภายหลังจากการสวดพระอภิธรรม นายต่อ ศรลัมพ์ อุปทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมงาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และได้เชิญผู้เข้าร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับกลุ่มคนไทยในสาขาอาชีพต่างๆ พร้อมทั้งได้หารือเกี่ยวกับการจักกิจกรรมชุมชนไทยในปี 2560 ด้วย 

ไฟล์แนบ