ข่าวเด่น : พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารในกรุงบูดาเปสต์ ข่าวสาร

ข่าวเด่น : พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารในกรุงบูดาเปสต์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคาร Balint Haz ในกรุงบูดาเปสต์ โดยพิธีดังกล่าว ได้มีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ  ชุมชนชาวไทย และกลุ่ม Friends of Thailand เข้าร่วมประมาณ 200 คน ภายหลังจากการสวดพระอภิธรรม นายต่อศรลัมพ์ อุปทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมงานฯ ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ และได้เชิญผู้เข้าร่วมงานฯ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ชุมชนชาวไทยที่เข้าร่วมงานต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ไฟล์แนบ