ข่าวเด่น : ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยฮังการี ข่าวสาร

ข่าวเด่น : ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยฮังการี

ท่านทูตจักรกฤษณ์ ศรีวลี เข้าพบกับนาย Tibor Benkő รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฮังการี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหมรวมถึงการฝึกมวยไทยให้กับนายทหารฮังการีในปีนี้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยสู่สากล