ข่าวอื่นๆ : กระทรวงการต่างประเทศไทยเปิดตัวเว็บไซต์ ThailandPresents.com ข่าวสาร

ข่าวอื่นๆ : กระทรวงการต่างประเทศไทยเปิดตัวเว็บไซต์ ThailandPresents.com

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 กระทรวงการต่างประเทศไทยเปิดตัวเว็บไซต์ www.ThailandPresents.com ภายใต้แนวคิด "ประเทศไทยภูมิใจนำเสนอ" เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดโลก โดยแบ่งเป็น 11 หมวด เช่น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แฟชั่นและเครื่องประดับ ครัวไทยสู่ครัวโลก