ข่าวอื่นๆ : การประชุม Sustainable Energy and Technology Asia - SETA 2017 ข่าวสาร

ข่าวอื่นๆ : การประชุม Sustainable Energy and Technology Asia - SETA 2017

ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม Sustainable Energy and Technology Asia - SETA 2017 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิดหลัก "Towards a Low Carbon Society" โดยมีกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพร่วม เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีในเอเชีย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.seta.asia