ข่าวอื่นๆ : การจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ผู้ประกอบอาหารไทย) ข่าวสาร

ข่าวอื่นๆ : การจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ผู้ประกอบอาหารไทย)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานจะจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเฟซบุ๊คของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา : DITP Vienna-Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 

ส่งใบสมัครได้ทางอีเมลไปที่ viennaoffice@tradewiththailand.com หรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่ Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy, Kopalgasse 47, 1110, Vienna, Austria ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560